Cloudflare v pátek 17. června přestaly fungovat systémy, včetně Cloufdlare DNS.

Od Rychlofky