Apple nejprve novou e-mailovou aplikaci HEY pustilo do App Store.  Při aktualizaci je ale z App Store vyhodili.

Od Rychlofky

Důvodem je, klasicky, že HEY odmítá odvádět Apple 30 % z plateb uživatelů.  Roky trvající problém, který je navíc doprovázen i ukázkou toho, že Apple nedokáže „povoleno“ vs. „zakázáno“ nejen udržet konzistentní, ale ani to správně definovat. Dobré čtení od Johna Grubera najdete v The Flimsiness of ‘Business vs. Consumer’ as a Justification for Apple’s Rejection of Hey From the App Store for Not Using In-App Purchases.

2020-06-18 18_19_34-Daring Fireball_ The Flimsiness of ‘Business vs. Consumer’ as a Justification fo

Pokračovat ve čtení můžete v A new email startup says Apple’s shaking it down for a cut of its subscriptions a přidejte k tomu i to, že v pondělí EU oznámila dvě antimonopolní šíření Apple. Jedno z nich se týká právě tohoto problému.