Nejprve šířili konspirace voleb v Iowě, teď přesedlali na koronavirová témata.

Od Rychlofky

Nejspíš s pomocí Ruska. Zajímavé čtení v A Conspiracy Made in America May Have Been Spread by Russia ukazuje jakým způsobem fungují dezinformační aktivity a jakou roli v tom hrají „užiteční idioti“ co na zpravodajské hry naletí a aktivně je pomáhají šířit.

2020-06-16 21_00_28-A Conspiracy Made in America May Have Been Spread by Russia - The New York Times