Embed příspěvků z Instagramu na web jedině se souhlasem autora.

Od Rychlofky

Instagram v podmínkách užití neumožňuje volné použití embedu a staví se k tomu zásadně jinak, než všechny ostatní sociální sítě. Bezpečně emebdovat z Instagramu tedy jedině pokud máte svolení autora nebo to umožňuje (například) zpravodajská licence. Viz You could get sued for embedding Instagram posts without permission

2020-06-06 11_14_18-Daniel Dočekal (@danieldocekal) • Fotky a videa na Instagramu