USBFuzz se podařilo najít 26 nových zranitelností v implementacích USB v Linuxu,

Od Rychlofky