eBay při otevření webu skenuje lokální porty v počítači.

Od Rychlofky

eBay při otevření webu skenuje lokální porty v počítači. Podle číselného rozsahu hledá software pro vzdálený přístup (VNC, RDP, Ammy Admin, WinVNC, atd).  Viz Why is This Website Port Scanning me?

2020-05-27 10_53_35-Window2020-05-27 10_54_10-Window