Sledovat nekompromisně uživatele s ohledem na koronaviru nebo nesledovat?

Od Rychlofky