Twitter umožní práci z domova trvalou.

Od Rychlofky

Po skončení koronavirových opatření bude možné aby si zaměstnanci volili, samozřejmě v takových případech, které nevyžadují osobní přítomnost.  Via Twitter Will Allow Employees To Work At Home Forever

japan-twitter-nikcomm