Trh s kradenými účty pro Zoom roste.

Od Rychlofky

Většina z prodávaných přihlašovacích údajů jsou uživatelé, kteří pro Zoom použili nějaké heslo, které používají již někde jinde a nachází se v záplavě úniků z minulosti (viz Recycling Credentials in Four Easy Steps). Via Market for stolen Zoom credentials is booming a tradičně platí, že používat stejné heslo všude je špatně. A také nezapomeňte, Zoom je další z účtů, které je vhodné si chránit dvoufaktorovým ověřením.

TIP: Jak bezpečně používat Zoom. Jak v Zoomu lépe nastavit soukromí.

recycling2.png