Guardian dává dovolenou stovce nenovinářských zaměstnanců.

Od Rychlofky

Potřebuje šetřit, koronaviru se zásadně projevuje na příjmech médií. Ty sice mají rekordní počty čtenářů a návštěvníků, ale trh s reklamou se prakticky zhroutil a nemají příjmy z reklamy.  Via Guardian to furlough 100 non-editorial staff owing to coronavirus

2017-12-21 11_19_23-GMG _ The Guardian