WhatsApp omezil možnost přeposlání zprávy na pouze jednoho adresáta.

Od Rychlofky

Důvodem je boj proti šíření koronavirových dezinformací. Předchozí omezení bylo na pět adresátů. Každopádně šiřitelům dezinformací nic nebrání aby to dělali postupně na jednoho člověka po druhém. Času a peněz na to mají dost. Viz WhatsApp limits message forwarding to only one person at a time

Whatsapp-920x518