Zoom posílá data o všech uživatelích Facebooku.

Od Rychlofky

Vysvětlit to v Podmínkách na ochranu soukromí samozřejmě zapomněli. S ohledem na historii laxního přístupu k soukromí u Zoomu to nemůže překvapit. Pro Facebook to ale v době koronaviru musí být velmi cenná data. Zoom odesílá detaily o zařízení, časovou zónu, město odkud se uživatel připojuje, mobilního operátora a unikátní inzertní identifikátor. Viz Zoom iOS App Sends Data to Facebook Even if You Don’t Have a Facebook Account

2019-07-17 07_30_41-Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing - Zoom