Rostoucí zájem o Zoom přináší problém s trolingem a nevhodným obsahem.

Od Rychlofky

V médiích se už objevil i termín „zoombombing“. Viz ‘Zoombombing’: When Video Conferences Go Wrong kde je zajímavá zmínka o tom, že Zoom je „výchozí sociální platformou“ pro miliony lidí pro kontaktování přátel, studentů a kolegů ačkoliv všichni mají k dispozici už roky  řadu bezpečnějších nástrojů (a sociálních sítí). Zoombombing využívá toho, že lidé zakládají veřejně dostupné kanály kam jim kdokoliv může vtrhnout a dělat nepořádek. Problém mají i značky, které se přes Zoom snaží ve veřejně dostupných kanálech šířit informace nebo dělat marketing.

2020-03-21 16_22_09-(20) exitpolls on Twitter_ _Okay so someone started screensharing extremely grap.png