Apple omezuje online nákup iPhone na dva kusy téhož modelu na osobu.

Od Rychlofky

Klasické obchody Apple uzavřelo napříč celým světem. Důvod omezení online nákupů Apple neuvedlo, předpokládá se že je to aby se zamezilo spekulantům v hromadění zásob a přeprodejům za zvýšenou cenu. Viz Apple limits online iPhone purchases to two per person amid coronavirus

iphone11