Další masivní díra do našeho soukromí. Locate X umožňuje sledovat telefony i bez soudního příkazu

Od Rychlofky

Dělá to přes databázi dat shromážděných z mobilních aplikací, které lokační informace bez vědomí uživatelů masově předávají řadě dalších subjektů. Locate X lze například použít k zjištění jaké telefony se vyskytovaly v daném čase v určitém prostoru a pak jejich polohy sledovat v čase zpět. Detaily v Through apps, not warrants, ‘Locate X’ allows federal law enforcement to track phones

https://youtu.be/vMMgebTrO-s