Studie zjistila, že nejlépe je na tom se soukromím prohlížeč Brave.

Od Rychlofky

Studie zjistila, že nejlépe je na tom se soukromím prohlížeč Brave. Týkala se ale pouze toho, jak prohlížeče „volají domů“, tedy předávají informace o vás autorům daného prohlížeče, nikoliv toho jak prohlížeč obstojí proti všem zásahům do soukromí z webových stránek. Pořadí je Brave, Chrome, Firefox a Safari. U těch vadí, že identifikují instalaci prohlížeče napříč sezeními a sdílejí informace o navštívených stránkách (většinou pro našeptávač). Problémy má nové Microsoft Edge i Yandex – identifikují nejenom instalaci, ale i hardware (takže nové instalace jsou opět poznatelné). Navíc posílají údaje o navštívených stránkách co nemají nic společného s našeptávačem. Viz Study finds Brave to be the most private browser

2019-11-13 17_30_13-Download Browser with Adblocker for Mobile & Desktop _ Brave Browser