Za masivním únikem dat o uživatelích bezpečnostní kamer Wyze je chyba zaměstnance.

Od Rychlofky

Za masivním únikem dat o uživatelích bezpečnostní kamer Wyze je chyba zaměstnance. Tedy alespoň tak to vysvětluje samotné Wyze. Volně přístupná databáze se v cloudu ocitla v podobě kopie dat a ten kdo kopii vytvořil ji zapomněl zabezpečit. Zjevně toho ale ve Wyze nefunguje víc než jeden zaměstnanec. Nevyřešená zůstává stále otázka toho, zda data od Wyze konči v čínském cloudu či nikoliv. Via Employee error to blame for massive data leak, Wyze says

2019-12-30 12_44_57-Wyze _ Making Great Technology Accessible _ Smart Home Devices