Mohou AirPods sluchátka (a další jim podobné) za vzestup problémů se sluchem?

Od Rychlofky

Mohou AirPods sluchátka (a další jim podobné) za vzestup problémů se sluchem? Podle Why AirPods—and Earbuds Like Them—Are Especially Bad for Your Hearing ano. Má za tím být nulová izolace proti hluku tím jak jsou umístěny a následek v podobě toho, že si lidé neúměrně zvyšují hlasitost (podloženo studií z roku 2007 a další z roku 2011). Zejména oproti běžným sluchátkům (těm přes uši). Zajímavé čtení.

2019-12-22 07_42_54-Why AirPods—and Earbuds Like Them—Are Especially Bad for Your Hearing.png