Osobní a sociální informace 1.2 miliardy lidí nalezeny volně dostupné v online databázi.

Od Rychlofky

Osobní a sociální informace 1.2 miliardy lidí nalezeny volně dostupné v online databázi. Celkem 4 TB dat s daty z 4 miliardy uživatelských účtů v Elasticsearch databázi. Jména, e-maily, telefonní čísla, informace z Linkedin a Facebooku s nejasným původem – uvažuje se nad tím, že by mohlo jít o únik ze společností, které se věnují shromažďování a obohacování dat o lidech – konkrétně by to mohla být PDL (People Data Labs) ale část dat by mohla pocházet od OXY (OxyData.io). Viz Personal And Social Information Of 1.2 Billion People Discovered In Massive Data Leak

PDL_OXY_dataleak_elasticsearch_server-1024x403.png