Miliony obrázků z Flickru se dostaly do MegaFace. Ta slouží k trénování rozpoznávání obličejů. Myslete než nahrajete někam fotky

Od Rychlofky

Miliony obrázků z Flickru se dostaly do MegaFace. Ta slouží k trénování rozpoznávání obličejů a celé je to ukázka toho jak zásadní problém je masivní nahrávání vlastních i cizích fotografií na Internet i sociální sítě. Viz How Photos of Your Kids Are Powering Surveillance Technology a megapixels.cc

2019-10-12 08_21_03-MegaPixels_ Face Recognition Datasets.png