Miliony lidí mají v Chrome či Firefox rozšíření zaznamenávající vše co dělají.

Od Rychlofky

Většina z nich ani neví, že se něco takového děje. Získaná data jsou pak prodávána, včetně důvěrných soukromých adres, včetně zaznamenaných hesel, e-mailů, geolokačních údajů a dalších důvěrných informací. Pokud máte v  Chrome „neškodné“ Hover Zoom, tak to není dobře. Stejně jako cokoliv co v Chrome chce právo pro čtení a změny historie prohlížení.  Totéž SpeakIT!, SuperZooom, SaveFrom.net Helper, Fairshare Unlock či Panel Measurement. Analýza viz DataSpii: The catastrophic data leak via browser extensions

word-image-14.png

Chrome and Firefox extensions identified in the DataSpii leak.

Extension name Number of users
(as of Feb/Mar 2019)
Browser vendor Chrome extension ID
(if applicable)
Hover Zoom 800,000+ users Chrome nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl
SpeakIt! 1.4+ million users Chrome pgeolalilifpodheeocdmbhehgnkkbak
SuperZoom 329,000+ users Chrome and Firefox gnamdgilanlgeeljfnckhboobddoahbl
SaveFrom.net Helper ≤140,000 users Firefox N/A
FairShare Unlock 1+ million users Chrome and Firefox alecjlhgldihcjjcffgjalappiifdhae
PanelMeasurement 500,000+ users Chrome kelbkhobcfhdcfhohdkjnaimmicmhcbo
Branded Surveys 8 users (June 2019) Chrome dpglnfbihebejclmfmdcbgjembbfjneo
Panel Community Surveys 1 user (June 2019) Chrome lpjhpdcflkecpciaehfbpafflkeomcnb

The invasive data collecting behavior occurs when the SaveFrom.net Helper extension is installed from the author’s official website using Firefox on macOS or Ubuntu. We have not observed such invasive behavior when it is installed from a browser vendor store.

FairShare Unlock, PanelMeasurement, Branded Surveys, and Panel Community Surveys make explicit efforts to let their users know they collect browser activity data.