Orvibo ponechali volně dostupné 2 miliony důvěrných údajů ze sítě IoT zařízení.

Od Rychlofky

Orvibo ponechali volně dostupné 2 miliony důvěrných údajů ze sítě IoT zařízení. Hesla, resety hesel, e-maily, geolokace, IP adresy, jména, identifikátory zařízení či záznamy z kamer z platformy pro správu IoT zařízení, vše volně dostupné přes Internet. Poněkud po nasazení Elasticsearch ponechali vše ve výchozím stavu, tedy bez hesel. Stačilo tedy využití http://[serverIP]:9200 a začít prohledávat. Viz Confirmed: 2 Billion Records Exposed In Massive Smart Home Device Breach

2019-07-03 12_42_12-Window.png