Mozilla Firefox Preview 1.0 (Fenix)

Od Rychlofky

Mozilla Firefox Preview 1.0 (Fenix) je nový Firefox pro Android, který by měl nahradit ten stávající někdy na konci roku 2019. Můžete začít zkoušet, nový i starý fungují v telefonu souběžně.

2019-07-03 14_33_06-Window.png