Google Earth portováno do prohlížečů s pomoc WebAsembly.

Od Rychlofky

Google Earth portováno do prohlížečů s pomoc WebAsembly. Samozřejmě do takových, které mají podporu WebGL2.  Zkoumat tak můžete v Chrome, Edge Canary, Opera a Firefoxu. Safari ani aktuální verze Edge tedy ne. Pokračovat můžete na g.co/earth/betaa detaily viz Google Earth Ported to Browsers with WebAssembly

2019-07-02 15_39_33-Window.png