Second Life zdražuje a svádí to na regulaci a náklady na vyhovění zákonným požadavkům.

Od Rychlofky

Second Life zdražuje a svádí to na regulaci a náklady na vyhovění zákonným požadavkům. Dvakrát vyšší stržená částka z převodů peněz ven ze Second Life. Minimální stržená částka 3 USD, maximum nestanoveno. Trochu to vyvolává otázku, jak hodně se Second Life používá pro praní peněz. Tak trochu vtipné je, že za to nabídnou nižší cenu za pozemky, ale měsíční poplatek navýší. Viz Land Price Reductions, New Premium Perks, and Pricing Changes

2019-06-08 07_36_04-Doručená pošta - daniel@justit.cz - JustIT.cz Mail.png