40 % škodlivých URL se nachází na dobrých doménách.

Od Rychlofky

40 % škodlivých URL se nachází na dobrých doménách. V řadě případů jde o kompromitované weby a nejvíce ohrožení jsou domácí uživatelé. Zásadně rostoucí je počet phishingových webů, včetně masivního používání SSL certifikátů.

2019-03-04 20_32_12-40% of malicious URLs were found on good domains - Help Net Security.png