Nejlepší náhradou za Facebook by byly osobní weby.

Od Rychlofky

Nejlepší náhradou za Facebook by byly osobní weby. Věnují se tomu ve We Should Replace Facebook With Personal Websites a vhodné připomenout je, že se tomu říkalo blogy a předcházelo to sociálním sítím (a článek o tom také mluví). Navíc to samozřejmě pořád existuje, ale má to oproti sociálním sítím řadu komplikací. Tu nejpodstatnější, že ten „obsah“ není na „jednom místě“ a je obtížné ho sledovat.

1200-pexels-blur-browser-close-up-facebook-479358-photo-479358