415 000 routerů (opět MicroTik) napadeno a doluje kryptoměny.

Od Rychlofky

415 000 routerů (opět MicroTik) napadeno a doluje kryptoměny. Právě s touto značkou routerů jsou problémy už od září. Přitom by stačilo je všechny aktualizovat.  Viz 415,000 routers worldwide hijacked to secretly mine cryptocurrency

1200-pixabay-router-lan-hotel-počítač-router-2815248-lan-2815248