Indické Aadhaar hacknuto, databáze kompromitována, cesta k falešným dokladům/identitám otevřena.

Od Rychlofky

Indické Aadhaar hacknuto, databáze kompromitována, cesta k falešným dokladům/identitám otevřena. Viz UIDAI’s Aadhaar Software Hacked, ID Database Compromised, Experts Confirm kde je řeč o tom, že za 35 dolarů si můžete pořídit software, které může do databáze obsahující údaje o více než miliardě lidí zasahovat. Z popisu plyne, že zabezpečení tvůrci systémů zjevně hrubě podcenili.

aadhaar-dims.jpg