Netflix se pokouší obejít nutnost odvádět Apple 30 %

Od Rychlofky

Netflix se pokouší obejít nutnost odvádět Apple 30 % z každé částky (15 % z opakovaného předplatného) a nelze se moc divit, že nechce třetinu všech předplatných přes Apple dávat právě Apple. Nové platby se pokouší dělat mimo iTunes, přesměrováním na mobilní web. O totéž se má pokoušet i u Google, kde také dochází k 30% odvodům.  Viz Netflix tests a bypass of iTunes billing in 33 markets. Úvaha na téma 30 % „zdanění“ viz The 30% Tax

netflix-logo