Apple se stalo první kótovanou společností s tržní hodnotou 1 bilionu dolarů

Od Rychlofky