Bluetooth je (opět) děravý, problémy jsou v implementaci kryptografie.

Od Rychlofky

Což znamená, že je možné získat klíče spárovaných zařízení a tím se dostat k přenášeným datům na „bezpečném“ spojení. Problém se týká klasického i LE Bluetooth a prakticky všech výrobců. Viz Vulnerability Note VU#304725 a CWE-325: Missing Required Cryptographic Step

2015-11-02 17_00_44-Jawbone _ UP Fitness Trackers _ JAMBOX Speakers _ ERA Bluetooth Headset