Facebook zruší Hello, Moves a tbh.

Od Rychlofky

Tři aplikace prý trpí nedostatkem zájmu uživatelů. Některé z nich před koupí Facebooku byly hit. Některé z nich jsou dost zjevný pokus Facebooku jak si dopomoci k získávání dat o uživatelích. Viz Hello. tbh, We’re Moving On

2016-08-05 13_07_08-hello network