StumbleUpon po šestnácti letech končí.

Od Rychlofky

Platforma spuštěná v roce 2002 sloužila k objevování obsahu a pro vydavatele jako funkční přivaděč čtenářů. Viz SU is moving to Mix kde zmiňují, že za roky existence StumbleUpon zprostředkoval 60 miliard stránek pro 40 milionů uživatelů (to druhé logicky berte zcela jako vymyšlené číslo, za tak dlouhé období to nelze měřit). Za koncem SU stojí samozřejmě nástup sociálních sítí, které ale už jako přivaděč čtenářů přestávají fungovat. Zajímavé na konci SU je, že zmiňuje novou platformu pro objevování obsahu – Mix.com (kam budou převedeny i účty z SU).

2018-05-25 18_30_58-StumbleUpon - StumbleUpon.png