#GDPR a cookies? ÚOOÚ říká, že uživatel dává souhlas tím, že to povolil v prohlížeči.

Od Rychlofky

Výjimečně dobrý postoj úřadu k neuvěřitelně zmateným věcem. Ano, v prohlížeči (či s pomocí add-onů) si každý může určit, jestli povolí použití cookies. A to až na úroveň jednoho konkrétního webu. Samozřejmě, platí, že (nejenom) v rámci GDPR je potřeba uživatelům poskytnout informace o tom, jak budou (nejenom) cookies využity. Viz návrh Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 (a protože soubor zmizel a má novou adresu, tak viz www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=29973 . Dobrá práce ÚOOÚ a SPIR.

Související užitečnosti: 

 

2018-05-23 07_18_28-File.ashx.png