Přihlašovací mechanismy Facebooku zneužívají útočníci pro dolování dat o uživatelích

Od Rychlofky