Facebook „token“ bude mít platnost jen 90 dní, dotkne se to funkčnosti řady aplikací

Od Rychlofky

Facebook „token“ bude mít platnost jen 90 dní, dotkne se to funkčnosti řady aplikací i přihlašování k online službám přes Facebook. Každé tři měsíce totiž budete muset znovu potvrzovat, že souhlasíte s přihlášením pomocí Facebooku a přístupem k údajům. V praxi to velmi často povede k tomu, že bude lepší se přes Facebook nepřihlašovat, jiný efekt to totiž nemá – vaše údaje stejně mezitím případný útočník či podvodná aplikace získají. Pro tvůrce aplikací a webů to znamená nutnost změnit aplikace a pro uživatele to bude znamenat  při každém přístupu do aplikace či webu další zbytečné kolečko přes Facebook. Viz User Access Token Changes a Refreshing User Access Tokens

2018-04-25 17_37_21-User Access Token Changes - Facebook for Developers.png