Tabulky Google (Google Sheets) nově umí makra

Od Rychlofky

Tabulky Google (Google Sheets) nově umí makra. Umožňují nahrát opakující se činnost, tedy to co od maker očekáváte, ale výsledek je App Script, který poté můžete upravovat, opravovat a dále využití. Více v Google Sheets Macros. V Think macro: record actions in Google Sheets to skip repetitive work jsou ještě nějaké novinky v Sheets/Tabulkách.