V ekonomice postavené na počtech zhlédnutí se tato metrika ve velkém nakupuje

Od Rychlofky

V ekonomice postavené na počtech zhlédnutí se tato metrika ve velkém nakupuje. V INSIDE YOUTUBE’S FAKE VIEWS ECONOMY je řeč o tom, že zhlédnutí videí na YouTube se ve velkém nakupuje. Google to sice trochu ztížil tím, že vedle zhlédnutí vyžaduje i interakce, ale to už dávno není problém. Čerstvě YouTube používá „vinen dokud se neprokáže nevina“ a podezřelým účtům prostě vše zamrazí do doby, než se může udělat audit. Na čemž je nejlepší, že to vyvolalo paniku o těch, co fake zhlédnutí a interakce prodávají.

utline-prod.imgix.png