Rusko žádá Telegram aby vydal šifrovací klíče a umožnil tak přístup k zprávám všech uživatelů

Od Rychlofky

Rusko žádá Telegram aby vydal šifrovací klíče a umožnil tak přístup k zprávám všech uživatelů. Celé to po odmítání Telegramem došlo až k nejvyššímu soudu, který požadavek zopakoval. Telegramu dal navíc pokutu a 15 dní na splnění. Pokud klíče nepředá, bude v Rusko služba blokováno. Viz Telegram told to give encryption keys to Russian authorities

2017-10-07 18_22_53-Telegram Messenger