Roomby budou mapovat WiFi signál ve vašem bytě

Od Rychlofky

Roomby budou mapovat WiFi signál ve vašem bytě. Což vůbec není špatný nápad, protože slušnou mapu WiFi pokrytí právě tohle zařízení cestující po vašem bytě (a vlastnící velmi dobrou mapu bytu) bude umět sestavit. Viz Roombas will soon build a Wi-Fi coverage map while they clean

6-800x620.jpg