Díváte se na svět skrz filtry Instagramu? Být blogger, instagramer či youtuber …

Od Rychlofky

Díváte se na svět skrz filtry Instagramu? Být blogger, instagramer či youtuber vypadá jako povolání snů, ale realita je zásadně rozdílná od toho, co je nakonec vidět na displeji mobilu. Viz WHEN INSTAGRAM INFLUENCING ISN’T SO GLAMOROUS

2017-12-21 08_40_38-Blog by Jessie Holeva.png