Mozilla se rozhodla propagovat Mr. Robot. Nevyžádanou instalací rozšíření do prohlížeče

Od Rychlofky

Mozilla se rozhodla propagovat Mr. Robot. Nevyžádanou instalací rozšíření do prohlížeče. Což můžeme shrnout do „jak si jednou hloupou aktivitou poškodit reputaci na hodně dlouhou dobu“. Viz Mozilla’s Mr. Robot promo backfires after it installs a Firefox extension without permission kde najdete i vysvětlení Mozilly. Je přesně takové, jak se dalo čekat. Ani slovo omluvy, jen marketingové řeči.

Firefox is on a slippery slope shrnuje velmi dobře, jak se tenhle tah Mozilly nelíbí a jak je alarmující, že se Mozilla zatím stále neomluvila – navíc se chová typicky jako korporace přistižená při podvodu.

O pár hodin později Mozilla stále nedokázala vydat omluvu, ale předmětné rozšíření bude dostupné mezi ostatním ve Store. Viz After Blowback, Firefox Will Move Mr. Robot Extension to Store

rdzf6z0.png