Google Datally už volně dostupná, umí šetřit datové přenosy a hledat použitelné WiFi

Od Rychlofky

Google Datally už volně dostupná, umí šetřit datové přenosy a hledat použitelné WiFi a tak vůbec. V zemi kde se neustále modlíme k božstvu FUP by se mohla hodit stejně, jako v rozvojových zemích, pro které je především určená. Vydáte-li se testovat, tak musíte zkousnout práva k SMS, hovorům, ale třeba i VPN a tak. Ale je to Google, tak tady je to nakonec stejně pořád jejich Android.