100 milionů hodin obsahu z YouTube denně je viděno na TV

Od Rychlofky

100 milionů hodin obsahu z YouTube denně je viděno na TV. Ať už přes SmartTV nebo přes klasickou TV s pomocí nějakého připojeného zařízení. Viz YouTube’s Milestone: Users Now Watch 100 Million Hours Per Day On TVs a pokud chcete ještě větší čísla, tak přes 1 miliardu hodin denně celkem (pár měsíců staré číslo).

2017-05-02 18_39_05-YouTube