Ten samý Twitter co zarazil RT inzerci se v době voleb s RT domlouval na inzerci za miliony

Od Rychlofky

Ten samý Twitter co zarazil RT inzerci se v době voleb s RT domlouval na inzerci za miliony dolarů. Včetně aktivní podpory, vyhrazeného týmu, obsahové podpory, přístupu k novým technologiím i způsobům reklamy. Samotné RT zveřejnilo kompletní nabídku Twitteru v Twitter’s multi-million dollar US election pitch to RT revealed in FULL. Prostě peníze jsou peníze, až do okamžiku, než se ukáže, že by to mohlo škodit značce. Škoda dokonána. Co na to asi Twitter teď řekne? Viz též Russia’s RT says Twitter pushed it for ads before election

59f2d225fc7e9346698b457259f2d226fc7e9346698b4573