Algoritmus Twitteru vynesl #LasVagasShooting a teď to tisíce lidí opakuji.

Od Rychlofky

Algoritmus Twitteru vynesl #LasVagasShooting a teď to tisíce lidí opakuji, protože to viděli v Trendech. Místo správné #LasVegasShooting podoby. Opět další ukázka toho, že svěřit něco do rukou algoritmům a vynechat lidskou kontrolu je a dlouho bude zásadní problém. Viz Twitter’s ‚LasVagas‘ hashtag fail shows the worst part of algorithms a pochopitelně je rozšířená i další chybná podoba #LasVagaShooting a #LasVegaShooting

2017-10-04 19_42_52-Twitter's 'LasVagas' hashtag fail shows the worst part of algorithms.png

2017-10-04 19_44_03-#lasvagasshooting – hledání na Twitteru.png