Security.txt prý podobné robots.txt. Popravdě ani ne.

Od Rychlofky

Security.txt prý podobné robots.txt. Popravdě ani ne. Užitečné pro rychlé a jasné získání kontaktních informací pro nahlášení bezpečnostních problémů. V návrhu je místo i pro informování o bezpečnostních politikách, jak podepisovat a bezpečně oznamovat a další věci. Jinak viz mírně zmatené Security.txt Standard Proposed, Similar to Robots.txt a hlavně viz EdOverflow/security-txt

29998262-ed9c2812-9026-11e7-9402-798f9cdbeab7.png