Označovat fake news na Facebooku jako nevěrohodné nefunguje

Od Rychlofky

Označovat fake news na Facebooku jako nevěrohodné nefunguje, upozorňuje studie. Označení o nedůvěryhodnosti pouze o 3.7 % zlepší schopnost správně posoudit zda titulek je výmysl. V některých případech dokonce vede k tomu, že čtenáři fake news spíše uvěří. PR tah Facebooku snažícího se zvrátit nepříznivé vnímání toho jak jeho algoritmus miluje fake news se tak poněkud nepovedl. Tagging fake news on Facebook doesn’t work, study says vše rozebírá více do hloubky.

fake-story-shares