Lidé, které možná znáte, jsou mysteriózní funkce Facebooku.

Od Rychlofky

Lidé, které možná znáte, jsou mysteriózní funkce Facebooku. V Facebook Figured Out My Family Secrets, And It Won’t Tell Me How najdete příběh jednoho dost nejasného (a trochu strašidelného) doporučení, které vypadá, jako kdyby Facebook věděl o svých uživatelích i to, co oni sami nevědí. Otázkou v tomto případě je, zda prostě ona neznámá osoba na Facebooku nejevila příliš zájmu o osobu druhou.  K tématu viz Jak na Facebooku funguje doporučování lidí do přátel?

825-330-pexels-friendship-58592-photo-58592